Skrot och farligt avfall på Gotland

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar GotlandLänsförsäkringar Gotland verkar för ett miljövänligt Gotland. Tillsammans med oss på ReAgro hjälper man öns företagare att bli av med tonvis med skrot och farligt avfall. Insamlingen innebär att du får betalt för skrotet men betalar en avgift för det farliga avfallet och transporten.

ReAgro återvinner lantbruksskrotInsamling av skrot och farligt avfall år 2019

Alla som har en gällande lantbruks- eller företagsförsäkring hos Länsförsäkringar Gotland kan utnyttja tjänsten.

Anmälan är öppen från 10 januari fram till 15 mars via ett formulär som kommer att finnas på denna sida. Hämtningen sker under tiden 1 april till 15 juni.

Pris

Det skrot du lämnar får du betalt för och det ger dig därmed en intäkt. Behandlingen av ditt farliga avfall debiteras dig tillsammans med transportkostnaden. Dessa intäkter och kostnader varierar beroende på aktuella marknadspriser.

Så här sker hämtningen

För att få en kostnadseffektiv hämtning ska allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot ska samlas så det är lätt åtkomligt för 24 meters lastbilsekipage. Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

Avräkning eller faktura

Har du en stor andel skrot blir det pengar över till dig och du får en avräkning och en utbetalning till ditt bank- eller plusgiro. Blir kostnaderna för behandling av det farliga avfallet samt transporten större än intäkterna skickar vi en faktura.

På underlaget du får av oss kommer din hämtning att redovisas och dokumenteras, vilket är viktigt att du kan visa upp vid en eventuell miljörevision.

Detta kan du lämna

Till skrot räknas alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål såsom traktorer, vagnar, harvar, fälgar, inredning av stål osv. Till farligt avfall räknas spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, bekämpningsmedel och lysrör.

Detta kan du inte lämna

Egendom som omfattas av lagstadgat producentansvar som förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter som till exempel kylskåp. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

Frågor – kontakta ReAgro på GotlandOve Klintberg - ReAgros representant på Gotland

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med ReAgros representant på Gotland: Ove Klintberg i Källunge, tel: 070-673 00 68, e-post: ove@gotland.reagro.se.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar Gotland

ReAgro har sitt säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Under många år har företaget skött insamlingen av lantbruksplast på Gotland och i övriga Sverige.