Miljöarbete och certifieringar

ReAgro är ett miljöcertifierat företag. Den grundläggande tanken i vår verksamhet är att medverka till att sluta det naturliga kretsloppet och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Miljöarbete Certifiering enligt ISO 14001

Med detta som bakgrund har ReAgro låtit företaget BE Miljöledning göra en miljöutredning på verksamheten för att närmare se vad som är miljövänligt och vad som eventuellt måste åtgärdas. I utredningen har man också valt att inkludera en lantbrukare och en kund för att få med hela kedjan av avfallshantering i analysen. Som representant för lantbrukare föll valet på Ekmacos verksamhet på Vassunda Prästgård och som kund, ICA Maxi i Uppsala.

Resultat av miljöutredningen

Utredningen visar att ReAgro är ett företag med mycket hög kompetens inom sitt verksamhetsområde, källsortering och hantering av avfall. Själva affärsidén bygger på kretsloppstänkande och miljömedvetenheten är hög i företaget.

Några av företages främsta styrkor inom miljöområdet är:

Miljöpolicy

Miljöutredningen ligga även till grund för ReAgros kontinuerliga arbete med miljöfrågor och här finner du ReAgros miljöpolicy i enlighet med ISO 14001.

ReAgro miljöcertifierad enl ISO 14001 ReAgros ISO-certifikat

ReAgros miljöarbete är godkänt enligt Miljöledningssystemet ISO 14001 och har därmed erhållit miljöcertifieringen för detta! Klicka för att se ReAgros miljöcertifikat ».

För mer frågor kring miljöutredningen kontakta andreas@reagro.se.

Affärsetik med kvalitetsgaranti

Återvinning är navet i ett resurseffektivt samhälle och ska ske med ansvar och kunskap – något som ReAgro står för. Återvinningsindustrierna – ÅI har en Uppförandekod (pdf) som ReAgro följer. Detta är en kvalitetsgaranti för dig som kund.